• Projekty budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, produkcyjnych , magazynowych i użyteczności publicznej;
  • Sprzedaż projektów katalogowych
  • Adaptacja projektów katalogowych do warunków terenowych;
  • Projekty zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami;
  • Oceny stanu technicznego budynków, inwentaryzacje;
  • Projekty modernizacji istniejących budynków: nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania;
  • Podziały fizyczne;
  • Poradnictwo projektowe, budowlane;
  • Przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej i uzyskanie pozwolenia na budowę;
  • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów;

 

Joomla templates by a4joomla